تحلیل نتایج و تعیین اندازه ذرات با بکارگیری آنالیز DLS

توضیحات

سرفصل های دوره

  • روش‌های اندازه گیری سایز ذرات
  • مقایسه روش آزمون DLS با سایر روش‌های اندازه گیری سایز ذرات
  • روش کار دستگاه DLS
  • تحلیل نتایج به روش Pade Laplace
  • تحلیل نتایج به روش Cumulants
  • تحلیل نتایج به روش SBL
  • انتخاب روش تحلیل آزمون برای موارد صنعتی یا آزمایشگاهی
  • انتخاب روش تحلیل آزمون برای مواد معدنی، دارویی، بهداشتی و غذایی
  • روش به کار گیری نتایج آزمون DLS در پایان نامه‌ها و مقالات

قیمت دوره: ۰ ریال
تاریخ شروع دوره: ۱۵-۰۲-۱۴۰۱
استاد: علی تحویلیان