متخصص زیست فناوری • آنالیز XRD
دکتری نانو فناوری
۴.۶

زیست فناوری

زیست فناوری، استفاده از علم بیولوژی برای حل مشکلات و تولید محصولات با ویژگی های برتر است. از متداول ترین تکنیک های زیست فناوری می توان به آزمون آنتی باکتریال تعیین MIC و MBC، آزمون سمیت شناسی به روش MTT، آزمون برادفورد (سنجش کمی پروتئین ها)، ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش رادیکال DPPH، آزمون چرخه سلولی با فلوسایتومتری و ... اشاره کرد.

قابلیت زیست فناوری در ارزیابی ویژگی های مواد

 • ارزیابی توانایی ضدباکتریایی فرمولاسیون ها و داروها
 • شناسایی مولکولی باکتری ها، سیانوباکتری ها و قارچ ها
 • آنالیز بیان ژن
 • تعیین وزن نسبی پروتئین ها
 • پایش چرخه سلولی
 • بررسی مکانیسم روند تخریب سلولی

کاربردهای واقعی زیست فناوری در بخش تحقیقاتی

 • پالایش فرآیندهای صنعتی با بکارگیری آنزیم‌های بیولوژیکی
 • پروتئین های درمانی
 • بررسی عملکرد آفت کش و باکتری کش ها
 • حذف یا اصلاح با افزودن ژن به مولکول برای ایجاد تغییرات مفید
 • استفاده از فرایند های بیوپروسس برای تولید محصولات مفید نظیر آنزیم ها با بکارگیری باکتری ها
 • تولید واکسن
 • گسترش فرایند های تولیدی سازگار با محیط زیست
 • پایش مکانیسم اثربخشی دارو ها و سموم