متخصص فرمولاسیون و تولید محصولات بهداشتی، مراقبت فردی و شوینده های خانگی و صنعتی
دکتری شیمی
۴.۶

فرمولاسیون و تولید محصولات بهداشتی، مراقبت فردی و شوینده های خانگی و صنعتی