متخصص طیف سنجی • آنالیز عنصری • آنالیز ICP/OES • آنالیز ICP/MS
کارشناسی ارشد شیمی
۴.۶

آنالیز عنصری

آنالیز عنصری فرآیندی در شیمی تجزیه است که اطلاعات کیفی و کمی مربوط به عنصر مربوطه در موادی مانند آب، مواد معدنی و مایعات بدن را گزارش می دهد.

قابلیت آنالیز عنصری در ارزیابی ویژگی های مواد

 • تعیین مقدار اکسیدهای عنصری
 • تعیین فرمول شیمیایی جزئی یا کامل برای یک ماده
 • تعیین عناصر در سطوح میلی گرم تا نانوگرم در لیتر
 • تعیین کربن، هیدروژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن در نمونه های آلی

 

کاربردهای واقعی آنالیز عنصری در بخش تحقیقاتی

 • تجزیه و تحلیل ژئوشیمیایی
 • بررسی عنصری شیشه و سرامیک
 • بررسی سنگ های آذرین
 • نظارت بر محیط زیست
 • تجزیه و تحلیل دارویی و همچنین در تحقیقات بالینی
 • پایش نمونه‌های بیولوژیک (خون، استخوان، دندان و...)
 • پایش عناصر در لبنیات
 • تعین فرمولاسیون ترکیبات به ویژه در صنایع غذایی
 • تعیین سولفور در سوخت
 • تعیین گرید آلیاژها
 • تعیین مقدار عناصر گران بها هم چون طلا و پالادیم در نمونه های طبیعی