موردی برای نمایش وجود ندارد.

آنالیز متالورژی و خواص مکانیکی

متالورژی بخشی از علم مواد و مهندسی مواد است که رفتار فیزیکی و شیمیایی عناصر فلزی، ترکیبات بین فلزی و آلیاژها را مطالعه می کند. این علم با توسعه، طراحی و اجرای فرایند های متنوع منجر به تولید محصولات مفید شده که به زندگی آسوده تر  کمک می کند.

قابلیت متالورژی در ارزیابی ویژگی های مواد

 • فرآوری مواد معدنی
 • متالورژی استخراجی و تغلیظ مواد خام
 • طراحی آلیاژ
 • مهندسی ریزساختار
 • توسعه مواد جدید
 • بررسی خصوصیات کشش نمونه
 • بررسی خصوصیات فشار نمونه

کاربردهای واقعی متالورژی در بخش تحقیقاتی

 • بررسی خصوصیت چقرمگی مواد در صنعت
 • بهبود ویژگی قطعات در ساختمان ها، دستگاه ها، وسایل و آلات موسیقی
 • ارتقا کیفیت قطعات در وسایل نقلیه حمل و نقل
 • ارتقا کیفیت قطعات در ساخت وسایل تفریحی و اسباب بازی
 • بررسی آزمون های مکانیکی پیچ و مهره
 • بررسی خواص مکانیکی بافت های طبیعی